Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

C:d - Religionsfilosofi

Sök i C:d - Religionsfilosofi

Det gudlösa folket : de postkristna svenskarna och religion…

av David Thurfjell

Den religiösa människan : en introduktion till religionspsy…

av Antoon Geels
Det gudlösa folket : de postkristna svenskarna och religionen

Är svenskarna världens mest sekulariserade folk? Varför tycker många att det är lite pinsamt att vara kristen? Varför upplevs buddhismen som sympatisk medan islam känns hotfull …

Den religiösa människan : en introduktion till religionspsykologin

Hur ska man på ett vetenskapligt sätt kunna förstå och diskutera religiösa upplevelser? Varför uppkommer religiösa föreställningar över huvud taget? Och hur nära hör religiösa u…


Synteism : att skapa gud i internetåldern Religion Om friheten Synteism : att skapa gud i internetåldern
Synteism : att skapa gud i internetålde... av Alexander BardReligion av Göran LarssonOm friheten av John Stuart MillSynteism : att skapa gud i internetålde... av Alexander Bard

Till den fria tankens försvar : Dawkins, Dennett, Harris, Hitchens Philosophy of Religion: A Very Short Introduction En dold Gud Syntheism : creating god in the internet age
Till den fria tankens försvar : Dawkins... av Christopher HitchensPhilosophy of Religion: A Very Short In... av Tim BayneEn dold Gud av Stefan EinhornSyntheism : creating god in the interne... av Alexander Bard