Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Politisk ekonomi

Sök i Politisk ekonomi

Ten Lessons for a Post-Pandemic World

av Fareed Zakaria

Marknadsstaten : om vad den svenska staten gör med marknade…

av Catrin Andersson
Ten Lessons for a Post-Pandemic World

Marknadsstaten : om vad den svenska staten gör med marknaderna, och marknaderna med staten

Under de senaste decennierna har många verksamheter förts över från stat och kommun till företag som agerar på marknader. Men den svenska staten är fortfarande djupt engagerad i…


Cost-Benefit Analysis Cost-Benefit Analysis Marknad och politik The Law of Political Economy
Cost-Benefit Analysis av Anthony E. BoardmanCost-Benefit Analysis av Anthony E. BoardmanMarknad och politik The Law of Political Economy

Achieving Person-Centred Health Systems The Political Economy of Clean Energy Transitions The Value of Everything The Politics of Bad Options
Achieving Person-Centred Health Systems The Political Economy of Clean Energy T... The Value of Everything av Mariana MazzucatoThe Politics of Bad Options av Stefanie Walter